IATA I IATA ZONE

Međunarodna udruga za zračni prijevoz (skraćeno IATA od engl. International Air Transport Association, fr. Association internationale du transport aérien) je globalna trgovinska organizacija (udruženje) koja predstavalja, vodi i služi oko 270 zrakoplovnih tvrtki koje se bave zračnim prijevozom, odnosno pokriva 94% ukupno ostvarenih redovnih letova u međunarodnom zračnom prometu. Sjedište je u Montrealu, Kanada.

Osnovna je u travnju 1945. godine u Havani, Kuba. Nasljednica je Udruge međunarodnog zračnog prometa (engl. International Air Traffic Association), osnovne 1919. godine u Haagu, s početkom ostvarivanja prvih redovnih međunarodnih letova. U vrijeme osnivanje, IATA je imala 57 članovi iz 31 države, uglavnom iz Evrope i Sjeverne Amerike. Danas IATA ima oko 270 članovi iz preko 140 zemalja svijeta.

Svrha organizacija je pomoći zračnim prijevoznicima da postanu konkurentni te ujednačenost cijene. Za potrebe izračuna cijene prijevoza, IATA je podijelila svijet na tri regije:

  1. Sjeverna, Južna i Srednja Amerika.
  2. Afrika, Bliski istok i Evropa (prema IATA-i, Europa uključuje Europu te Alžir, Maroko i Tunis).
  3. Azija, Australija, Novi Zeland i Oceanija.

IATA dodjeljuje troslovne IATA aerodromske kodove (npr. za Zračnu Luku Zagreb ZAG) i dvoslovne IATA kodove zrakoplovnih kompanija (npr. za Croatia Airlines OU). Njih ne treba mješati s kodovima ICAO.

iata-tc-areas

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

VRSTE I DIMENZIJE KONTEJNERA

VRSTE I DIMENZIJE KONTEJNERA

Kontejner je manipulativna transportna oprema, najčešće u obliku zatvorene posude, koja služi za formiranje krupnih manipulativnih jedinica tereta u cilju racionalizacije manipulativnih i skladišnih operacija.
container20

STANDARD 20′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
ŠIRINA VRATA
VISINA VRATA
KAPACITET
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX.
19’4″
7’8″
7’10”
7’8″
7’6″
1,172 ft³
4,916 lb
47,999 lb
5.89 m
2.33 m
2.38 m
2.33 m
2.28 m
33.18 m³
2,229 kg
21,727 kg

container40

 

. STANDARD 40′ HIGH CUBE 40′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
ŠIRINA VRATA
VISINA VRATA
KAPACITET
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX
39’5″
7’8″
7’10”
7’8″
7’6″
2,390 ft³
8,160 lb
59,040 lb
12.01 m
2.33 m
2.38 m
2.33 m
2.28 m
67.67 m³
3,701 kg
26,780 kg
39’5″
7’8″
8’10’
7’8″
8’5″
2,694 ft³
8,750 lb
58,450 lb
12.01 m
2.33 m
2.69 m
2.33 m
2.56 m
76.28 m³
3,968 kg
26,512 kg

containeropen

 

“OPEN TOP” 20′ “OPEN TOP” 40′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
ŠIRINA VRATA
VISINA VRATA
KAPACITET
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX.
19’4″
7’7″
7’8″
7’6″
7’2″
1,136 ft³
5,280 lb
47,620 lb
5.89 m
2.31 m
2.33 m
2.28 m
2.18 m
32.16 m³
2,394 kg
21,600 kg
39’5″
7’8″
7’8″
7’8″
7’5″
2,350 ft³
8,490 lb
58,710 lb
12.01 m
2.33 m
2.33 m
2.33 m
2.26 m
66.54 m³
3,850 kg
26,630 kg

containerfrigo

 

FRIGO 20′ FRIGO 40′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
ŠIRINA VRATA
VISINA VRATA
KAPACITET
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX.
17’8″
7’5″
7’5″
7’5″
7’3″
1,000 ft³
7,040 lb
45,760 lb
5.38 m
2.26 m
2.26 m
2.26 m
2.20 m
28.31 m³
3,193 kg
20,756 kg
37’8″
7’5″
7’2″
7’5″
7’0″
2,040 ft³
10,780 lb
56,276 lb
11.48 m
2.26 m
2.18 m
2.26 m
2.13 m
57.76 m³
4,889 kg
25,526 kg

containerflat

“FLAT RACK” 20′ “FLAT RACK” 40′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX.
18’5″
7’3″
7’4″
5,578 lb
47,333 lb
5.61 m
2.20 m
2.23 m
2,530 kg
21,469 kg
39’7″
6’10”
6’5″
12,081 lb
85,800 lb
12.06 m
2.08 m
1.95 m
5,479 kg
38,918 kg

containerplatf

PLATFORM 20′ PLATFORM 40′
UNUTRAŠNJA DUŽINA
UNUTRAŠNJA ŠIRINA
UNUTRAŠNJA VISINA
TEŽINA KONTEJNERA
TEŽINA TOVARA MAX.
19’11”
8’0″
7’4″
6,061 lb
52,896 lb
6.07 m
2.43 m
2.23 m
2,749 kg
23,993 kg
40’0″
8’0″
6’5″
12,783 lb
66,397 lb
12.19 m
2.43 m
1.95 m
5,798 kg
30,117 kg
Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

PRIJEVOZ OPASNE ROBE

 

Opasne tvari obuhvaćaju i tvari i predmete koje mogu biti gotov prizvod, poluproizvod, među proizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, a imaju karakteristike opasnih tvari, a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagađivanje okoliša. Transport opasne (ADR) robe na prvi pogled predstavlja transport klasične robe u međunarodnom transportu, ali za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prijevoz. Međunarodni propisi o transportu opasne robe se mijenjaju dvogodišnje. Trenutno je 41 je članica potpisnica ADR konvencije. Zadnja je pristupila Irska 2006 godine.
ADR roba je definirana u devet klasa. Svaka ADR roba pored klase koju posjeduje, također posjeduje i svoj ​​UN broj po čemu se točno zna koja je vrsta ADR robe i sve ovo je propisano Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu i Međunarodnim pravilnikom o prijevozu opasnih tvari željeznicom.
Transportne fime koje se pored konvencionalnog bave i prijevozom ADR robe moraju ispuniti nekoliko uvjeta da bi mogle da vrše transport ADR robe u međunarodnom transportu. Uvjeti koje transportne tvrtke moraju ispuniti da bi se bavile prijevozom ADR robe na međunarodnoj razini su sljedeći:Da je poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti prijevoza opasnih tvari
Raspolaže odgovarajućim prijevoznim sredstvima za prijevoz opasnih tvari
Ima stručno osposobljene osobe za obavljanje prijevoza
Ima odobrenje za prijevoz opasnih tvari
Ispunjava uvjete za prijevoz propisane ADR-om
Prijevozna sredstva koja vrše prijevoz opasnih tvari moraju biti tehnički ispravna, konstruirana, izrađena, opremljena i obilježena u skladu s propisanim standardima. Opasne tvari mogu samo da prevoze i sa njima rukuju osobe koje su za to stručno osposobljena. Osoba koja se bavi prijevozom i rukovanjem opasnih tvari nakon stručnog osposobljavanja dobiva dozvolu da može da se bavi spomenutim poslovima na pet godina, nakon čega ide na ponovnu provjeru znanja i dozvola mu se produžava na isti period.
Za tvrtke koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe vrlo je važno da u koordinaciji sa svojim ino partnerom osigurati pravovremene i točne informacije o vrsti robe, načinima pakiranja kao i klasi i jedinstvenom UN broju kako bi transport mogao se organizira po propisima ne ugrožavajući sigurnost ljudi i okoliša. Također je vrlo važno raspitati se preko špeditera i državnih institucija (carine i ministarstava) da li su za uvoz predmetne robe potrebne posebne dozvole ili neka druga vrsta dokumentacije kao i da li roba podliježe pregledima na granici, uzorkovanju i sl. Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizirao na učinkovit i pouzdan način ne proizvodeći dodatne i ne očekivane troškove.Klase opasne robe:Klasa 1 – eksplozivi (municija, vatromet, ekslozivna tvari i sl.)

Klasa 2.1 – zapaljivi plinovi (upaljači, plinovi za upaljače i sl.)

Klasa 2.2 – ne zapaljivi i ne toksični plinovi (ugljični dioksid, kisik, komprimirani zrak, freon, argon i sl.)

Klasa 2.3 – toksični plinovi (plinovi za fumigaciju, klor i sl.)

Klasa 3 – zapaljive tekućine (bezin, kerozin, boje i lakovi i sl.)

Klasa 4.1 – zapaljive krute tvari (šibice, sumpor puder i sl.)

Klasa 4.2 – substance podložne samozapaljivanju (bijeli ili žuti fosfor i sl.)

Klasa 4.3 – roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog plina i sl.)

Klasa 5.1 – oksidatori (neki izbjeljivači, kemikalije za bazene i sl.)

Klasa 5.2 – organski peroksid (Očvršćivač)

Klasa 6.1 – otrovi (pesticidi, poljoprivredni insekticidi i sl.)

Klasa 6.2 – zarazne tvari (uzorci krvi, septički otpad, medicinski otpad i sl.)

Klasa 7 – radioaktivni materijali

Razred 8 – korozivne tvari (akumulatori, kiseline i sl.)

Klasa 9 – razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)

 

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Cargo čarter letovi

VAŠ CARGO PRIJEVOZNIK logo

div2 div5 div6 div3 div7 div4

Jedna od naših specijalnosti je organizacija čarter letova

za kargo transport robe u zavisnosti od Vaših potreba,

izvoza i uvoza robe, uz najpovoljnije uvjete i atraktivne cijene.

images

 

DA NE BRINETE O VISINI VAŠIH POŠILJAKA.

 

Posted in Usluge | Leave a comment

Sea freight (LCL/FCL)

We offer a complete array of ocean freight services to cater to your needs. Our global network of offices will help you send and deliver your cargo in a timely manner. Our philosophy is to partner with high quality carriers to ensure your cargo is delivered on time.
– Worldwide FCL and LCL
– Weekly Consolidations to/from Various Destinations/Origins

Posted in Services | Leave a comment

Air transport

At EURO RUTA d.o.o., air freight is our specialty. We understand that transit time is vital for air freight shipments. Our global airfreight hubs are all located within or nearby world main airport terminals. Our expert staff will ensure that we move your cargo in the shortest possible time, and meet any special needs or requests your cargo may require. We are committed to getting your cargo to its destination on time.

Posted in Services | Leave a comment

Road transport

With a vast network of trucking agents across the Europe, we can offer you LTL and FTL ground service nearly anywhere. Through our carefully selected network of ground service providers we can ensure efficient and consistent ground transport. We pride ourselves in creating unique solutions to your cargo needs.

Posted in Services | Leave a comment

Transport services

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Posted in Featured | Leave a comment

Locate your shipment

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Posted in Featured | Leave a comment